ZŠ NA SMETANCE
VŠECHNY INFORMACE O ŠKOLE, AKCE A ÚKOLY

 AKCE A DOMÁCÍ ÚKOLY   19.11. - Třídní schůzky 17 : 00 
       Finanční gramotnost
 - školní projekt
              (1.10,1.11,3.12,8.1)    : První výuka dle rozvrhu
                                                    : do 12 : 35 ( odpolední výuka )
                                                    : Mít to v žákovské podepsané 

8.11. - Z provozních důvodů škola začíná v 8 : 45 !


  Matematika - Pythagorova věta
                         
Český jazyk - 

Anglický jazyk ( druhá skupina ) - Druhá lekce

Přírodopis  - Stavba těla ( Páteř, hrudník apod. )

Zeměpis - Evropa ( Řeky, moře, slepé mapy, charakteristika Evropy,
                                 Pracování s Atlasem ( orientace v mapě )     
                                 

ějepis  -  Dělení Polska, Sv. říše Římská 
                 
Fyzika - Práce a Výkon, pohyb

Chemie - Směsy a roztoky

Hudební výchova - 

Pracovní činnosti - Konzultace o budoucí střední škole
                                  a volby povolání                

Týden      :  12.11 - 16.11.
PondělíÚterý  

 
Středa
ČtvrtekMatematika  -  Test  :  Čtvrtletní práce ( doposud branná látka )


Pátek